Закрити
Закрити

Приватне акціонерне товариство "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАВТОВАЗ""

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАВТОВАЗ""

Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22965525

Місцезнаходження: 03134, м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 17

тел/факс: (044) 323-3-323

E-mail: office@lada.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.lada.ua

Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів АТ "УКРАВТОВАЗ" (Протокол від 29.03.2013р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:

Звільнено. Член Ревізійної комісії – Поврозніка Вячеслав Володимирович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 29.03.2013р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол від 29.03.2013р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 31.03. 2009 р. по 29.03.2013р.

Призначено. Член Ревізійної комісії – Мохна Єгор Григорович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною бою не надано) з 29.03.2013р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол від 29.03.2013р.). Строк на який призначено особу – 3 роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймає посаду: начальника департаменту контролингу АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ».

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор

Вознюк Ігор Миколайович

29.03.2013р.