Закрити
Закрити

Підсумки голосування з питань порядку денного ЗЗА_2019

Підсумки голосування з питань порядку денного

на загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ»

(код ЄДРПОУ 22965525)

 

Дата проведення Зборів: 04 квітня 2019 року

Місце проведення Зборів: Україна, 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська 15/2, каб.309.

 

ПЕРШЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

 1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 • Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії Ратушної Тетяни Миколаївни;

Член лічильної комісії Петренко Ольга Олександрівна.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №1).

Результати голосування:

«за» - 3 000 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

 • Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голова лічильної комісії Ратушна Тетяна Миколаївна;

Член лічильної комісії Петренко Ольга Олександрівна.

 

ДРУГЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

 1. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1.   Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Сенюту Ігоря Васильовича;

2.2.      Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Зарицького Юрія Миколайовича.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №2).

Результати голосування:

«за» - 3 000 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

2.1.   Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Сенюту Ігоря Васильовича;

2.2.      Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Зарицького Юрія Миколайовича.

 

ТРЕТЄ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

 1. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1.      Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

-           Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;

-           Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;

-           Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;

-           Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;

-           Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;

-           Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;

-           Час для відповідей на запитання  - до 5 хвилин;

-           Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;

-           Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;

-           Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;

-           Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;

-           Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;

-           Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;

-           Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;

-           Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;

-           Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №3).

Результати голосування:

«за» - 3 000 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

3.1.      Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

-           Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;

-           Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;

-           Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;

-           Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;

-           Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;

-           Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;

-           Час для відповідей на запитання  - до 5 хвилин;

-           Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;

-           Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;

-           Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;

-           Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;

-           Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;

-           Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;

-           Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;

-           Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;

-           Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

 

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

 1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 • Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №4).

Результати голосування:

«за» - 3 000 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

 • Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.

 

П’ЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

 1. Про затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів), у тому числі фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1.      Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів), у тому числі фінансову звітність Товариства за 2018 рік у складі:

-           Балансу Товариства станом на 31.12.2018 року;

-           Звіту про фінансові результати Товариства за 2018 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №5).

Результати голосування:

«за» - 3 000 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

5.1.      Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів), у тому числі фінансову звітність Товариства за 2018 рік у складі:

-           Балансу Товариства станом на 31.12.2018 року;

-           Звіту про фінансові результати Товариства за 2018 рік.

 

ШОСТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

 1. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2018 році.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

6.1.      Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2018 році:

чистий прибуток Товариства у сумі 5340 тис. грн. залишити нерозподіленим.

6.2.  Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №6).

Результати голосування:

«за» - 3 000 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

6.1.      Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2018 році:

чистий прибуток Товариства у сумі 5340 тис. грн. залишити нерозподіленим.

6.2.  Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

 

СЬОМЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

 1. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

7.1.      Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):

-   Контракти з ПАТ «АВТОВАЗ» (номер 1026301983113) (Російська Федерація) на поставку автомобілів марки "LADA" на умовах попереднього платежу у розмірі 100% вартості кожної замовленої партії товару, відповідно до умов яких Товариство приймає у власність автомобілі виробництва ПАТ «АВТОВАЗ» для наступної їх реалізації через власну дилерську мережу, граничною сукупною вартістю зазначених правочинів 200 000 000  (двісті мільйонів гривень) грн.;

-  Контракти із ТОВ «ТК "Альфа» (номер 1156952003900) (Російська Федерація) та АТ «ЛАДА-ІМІДЖ» (номер 1036301093289) (Російська Федерація) на поставку запасних частин до автомобілів марки "LADA" на умовах 100% передоплати, відповідно до умов яких Товариство приймає у власність запасні частини до автомобілів виробництва ВАТ «АВТОВАЗ» для наступної їх реалізації на території України, граничною сукупною вартістю зазначених правочинів 100 000 000 (сто мільйонів) грн.

7.2. Уповноважити  Генерального директора Товариства на підписання перелічених вище контрактів, а також доповнень та додаткових угод до них, з визначенням істотних умов таких контрактів.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №7).

Результати голосування:

«за» - 3 000 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

7.1.      Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):

-   Контракти з ПАТ «АВТОВАЗ» (номер 1026301983113) (Російська Федерація) на поставку автомобілів марки "LADA" на умовах попереднього платежу у розмірі 100% вартості кожної замовленої партії товару, відповідно до умов яких Товариство приймає у власність автомобілі виробництва ПАТ «АВТОВАЗ» для наступної їх реалізації через власну дилерську мережу, граничною сукупною вартістю зазначених правочинів 200 000 000  (двісті мільйонів гривень) грн.;

-  Контракти із ТОВ «ТК "Альфа» (номер 1156952003900) (Російська Федерація) та АТ «ЛАДА-ІМІДЖ» (номер 1036301093289) (Російська Федерація) на поставку запасних частин до автомобілів марки "LADA" на умовах 100% передоплати, відповідно до умов яких Товариство приймає у власність запасні частини до автомобілів виробництва ВАТ «АВТОВАЗ» для наступної їх реалізації на території України, граничною сукупною вартістю зазначених правочинів 100 000 000 (сто мільйонів) грн.

7.2. Уповноважити  Генерального директора Товариства на підписання перелічених вище контрактів, а також доповнень та додаткових угод до них, з визначенням істотних умов таких контрактів.

 

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

 1. Про зміну місцезнаходження Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

8.1.      Змінити місцезнаходження Товариства з: «03056, м.Київ, вул. Борщагівська, будинок 154-А» на «Україна, 03045, м. Київ, Столичне шосе, 90».

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №8).

Результати голосування:

«за» - 3 000 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів  акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів  акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів  акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

8.1.      Змінити місцезнаходження Товариства з: «03056, м.Київ, вул. Борщагівська, будинок 154-А» на «Україна, 03045, м. Київ, Столичне шосе, 90».

 

ДЕВ’ЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

 1. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

9.1.   Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства  шляхом викладення Статуту у новій редакції.

9.2.  Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №9).

Результати голосування:

«за» - 3 000 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

9.1.   Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства  шляхом викладення Статуту у новій редакції.

9.2.   Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

 

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

 1. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

10.1.    Уповноважити Генерального директора Товариства Хруща Юрія Петровича підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №10).

Результати голосування:

«за» - 3 000 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

10.1.    Уповноважити Генерального директора Товариства Хруща Юрія Петровича підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.